Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lidové tradice a zvyky jako zrcadlo sociálních vztahů. Srovnání tří lokálních společenství ve východních Čechách: Velký Vřešťov - Dubenec - Hustířany
Název práce v češtině: Lidové tradice a zvyky jako zrcadlo sociálních vztahů. Srovnání tří lokálních společenství ve východních Čechách: Velký Vřešťov - Dubenec - Hustířany
Název v anglickém jazyce: Folk traditions and customs as a mirror of social relations. A comparison of three local communities in eastern Bohemia: Velký Vřešťov - Dubenec - Hustířany
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Pargač, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2010
Datum zadání: 19.05.2010
Datum a čas obhajoby: 26.01.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK