Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fáze lidského života v představách dětí a školním vyučování
Název práce v češtině: Fáze lidského života v představách dětí a školním vyučování
Název v anglickém jazyce: Stages of human life in children's conceptions and in teaching
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.05.2010
Datum zadání: 19.05.2010
Datum a čas obhajoby: 24.05.2010 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK