Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Individuální integrace v běžné mateřské škole
Název práce v češtině: Individuální integrace v běžné mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Individual Integration of Children in need of Special Support
in a Common Kindergarten in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ludmila Janoušková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.05.2010
Datum zadání: 19.05.2010
Datum a čas obhajoby: 02.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Jiří Knoll
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK