Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klíčové kompetence zástupce ředitele v prostředí základních uměleckých škol
Název práce v češtině: Klíčové kompetence zástupce ředitele v prostředí základních uměleckých škol
Název v anglickém jazyce: Key Competences of Deputy Principal in Basic Art Schools
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Ing. Lenka Nosková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.05.2010
Datum zadání: 19.05.2010
Datum a čas obhajoby: 02.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Bc. Věra Janišová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK