Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika neexistence paralelních tříd v řízení školy
Název práce v češtině: Problematika neexistence paralelních tříd v řízení školy
Název v anglickém jazyce: Effects of the Absence of Parallel Classes in School Management
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Václav Havelka
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.05.2010
Datum zadání: 19.05.2010
Datum a čas obhajoby: 31.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK