Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití webových stránek jako nástroje prezentace a komunikace se zaměřením na předškolní vzdělávání
Název práce v češtině: Využití webových stránek jako nástroje prezentace a komunikace
se zaměřením na předškolní vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Using Websites as a Tool for Presentation and Communication
with Focus on Pre-School Education
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.05.2010
Datum zadání: 19.05.2010
Datum a čas obhajoby: 02.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Mgr. Věra Fantová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK