Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Další vzdělávání pracovníků ostatních přímo řízených organizací MŠMT
Název práce v češtině: Další vzdělávání pracovníků ostatních přímo řízených organizací MŠMT
Název v anglickém jazyce: Further Education of Employees of other Organization Directly Managed
by the Ministry of Education, youth and physical Education
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Dana Hamerníková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.05.2010
Datum zadání: 19.05.2010
Datum a čas obhajoby: 01.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK