Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Evropská unie a její aktuální problémy
Název práce v češtině: Evropská unie a její aktuální problémy
Název v anglickém jazyce: The European Union and Its Topical Problems
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.05.2010
Datum zadání: 19.05.2010
Datum a čas obhajoby: 24.05.2010 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK