Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití infračervené a Ramanovy spektrometrie v preformulačním vývoji léčiv
Název práce v češtině: Využití infračervené a Ramanovy spektrometrie v preformulačním vývoji léčiv
Název v anglickém jazyce: The use of Infrared and Raman Spectrocopy for Preformulation Pharmaceutical Developmnet
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.07.2009
Datum zadání: 15.07.2009
Datum a čas obhajoby: 13.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.10.2009
Datum proběhlé obhajoby: 13.05.2010
Oponenti: PharmDr. Ivana Vrbatová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK