Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Komparace pozic a funkcí prezidenta České republiky a Francie
Název práce v češtině: Komparace pozic a funkcí prezidenta České republiky a Francie
Název v anglickém jazyce: Comparison of the functions and statuses
of the presidents of the Czech Republic and France
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.05.2010
Datum zadání: 18.05.2010
Datum a čas obhajoby: 24.05.2010 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Zuzana Kubišová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK