Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sbor volitelů USA: historický vývoj a současná aplikace se zaměřením na jeho reformní alternativy
Název práce v češtině: Sbor volitelů USA: historický vývoj a současná aplikace
se zaměřením na jeho reformní alternativy
Název v anglickém jazyce: U.S. Electoral College: Historic Evolution and Current Workings
with Focus on its Reform Alternatives
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Věra Kotábová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 16.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2010
Oponenti: PhDr. Petr Just, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK