Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Exploiting GPS in Monte Carlo Localization
Název práce v češtině: Exploiting GPS in Monte Carlo Localization
Název v anglickém jazyce: Exploiting GPS in Monte Carlo Localization
Klíčová slova: probabilistic localization, autonomous robot, GPS
Klíčová slova anglicky: probabilistic localization, autonomous robot, GPS
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Datum a čas obhajoby: 27.05.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Oponenti: RNDr. Alena Koubková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
This work will evaluate GPS concerning its usage for autonomous robot localization using probabilistic methods, namely Monte Carlo Localization. Among the results, pilot implementation is expected to show main aspects of connecting GPS and probabilistic localization techniques.
Seznam odborné literatury
S. Thrun, W. Burgard, D. Fox: Probabilistic Robotics, MIT Press, 2005
O. Khatib, B.Siciliano: Handbook of Robotics
Springer Tracts in Advanced Robotics series
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK