Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kultura, gender a moc
Název práce v češtině: Kultura, gender a moc
Název v anglickém jazyce: Culture, gender and power
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2010
Datum zadání: 17.05.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Matějů
  Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK