Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj automatizovaného SIA systému pro paralelní stanovení vybraných aniontů
Název práce v češtině: Vývoj automatizovaného SIA systému pro paralelní stanovení vybraných aniontů
Název v anglickém jazyce: Development of Automated SIA System for Parallel Determination of Target Anions
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2009
Datum zadání: 09.11.2009
Datum a čas obhajoby: 13.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.05.2010
Oponenti: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK