Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Právní úprava posuzování zdravotního stavu občanů v sociálním zabezpečení
Název práce v češtině: Právní úprava posuzování zdravotního stavu občanů v
sociálním zabezpečení
Název v anglickém jazyce: Citizens health state assessment in the system of social security
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jana Zemanová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2010
Datum zadání: 12.05.2010
Datum a čas obhajoby: 15.12.2011 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 133
Datum odevzdání elektronické podoby:01.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:01.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 15.12.2011
Oponenti: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK