Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Geografické aspekty aktivit nevládních organizací a občanských iniciativ v Česku - lokální a regionální úroveň na příkladu Libereckého kraje
Název práce v češtině: Geografické aspekty aktivit nevládních organizací a občanských iniciativ v Česku - lokální a regionální úroveň na příkladu Libereckého kraje
Název v anglickém jazyce: Geographical Aspects of Activities of Nongovernmental Organizations and Civic Initiatives in Czechia - Local and Regional Level in the Case of Liberec Region
Klíčová slova: občanské iniciativy a nevládní organizace, konflikty zájmů, Liberecko
Klíčová slova anglicky: Civic initiatives and NGOs, conflicts of interests, Liberec region
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: RNDr. David Vogt, Ph.D. - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.05.2010
Datum zadání: 12.05.2010
Datum a čas obhajoby: 03.12.2015 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.10.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:23.10.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.12.2015
Oponenti: PhDr. Daniel Čermák, Ph.D.
  RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jana Šiftová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK