Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lakové předměty státu Chu v hrobovém kontextu
Název práce v češtině: Lakové předměty státu Chu v hrobovém kontextu
Název v anglickém jazyce: Lacquer Wares of the Chu Kingdom in a Mortuary Context
Klíčová slova: lakové předměty ,hrob, pohřební výbava, stát Chu, doba Válčících států
Klíčová slova anglicky: lacquer objects, tomb, funerary goods, state Chu, Warring States period
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.05.2010
Datum zadání: 27.07.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.08.2011
Datum a čas obhajoby: 09.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Zlata Černá, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka se ve své práci bude věnovat výrobkům z laku pocházejícím z doby Chunqiu (770-453 př. n. l.) a Válčících států (453-221 př. n. l.) z jižního státu Chu, a to se zvláštním zřetelem na jejich význam v pohřebních obřadech. V úvodních částech práce bude ve stručnosti charakterizovat prehistorii a vývoj laků v Číně od neolitu po dobu Zhou. Dále podá přehled kategorií lakových předmětů, které jsou známy pro pojednávané období a posléze se zaměří na jejich možný význam v hrobových kontextech, z nichž pochází většina nálezů. Pro tento účel popíše změny v přístupu k posmrtnému životu v průběhu doby Chunqiu a Válčících států, s tím související proměny ve vybavení hrobek a posléze se je pokusí zdokumentovat na konkrétním srovnání dvou významných jižních hrobek: hrobky markýze Yi z Zeng († 433 př. n. l.) a hrobky hodnostáře Shao Tuoa († 316 př. n. l.) odkryté v Baoshanu. Zaměří se přitom na proměny lakových předmětů v obou hrobkách a možný nárůst jejich významu ve srovnání s bronzovými obřadními předměty.
Seznam odborné literatury
Baoshan Chu mu. Beijing, Wenwu chubanshe, 1991.
So, J. F.: Chu Art. Link between the Old and New, in: C. A. Cook – J. S. Major (eds.), Defining Chu. Image and Reality in Ancient China, Honolulu: University of Hawai´i Press, 1999, 33-47.
Teng Rensheng: Lacquer Wares of the Chu Kingdom. Hong Kong: The Woods Publishing Company, 1992.
Xu Shaohua: Chu Culture. An Archaeological Overview, in: C. A. Cook – J. S. Major (eds.), Defining Chu. Image and Reality in Ancient China, Honolulu: University of Hawai´i Press, 1999, 21-32.

Zeng hou Yi mu. Beijing: Wenwu chubanshe, 1989.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK