Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v rámci mimoškolních akcí z pohledu vedení školy
Název práce v češtině: Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
v rámci mimoškolních akcí z pohledu vedení školy
Název v anglickém jazyce: Procuration of Safety and Protection of Students' Health
during out of School Activities from the View of School Management
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Oldřich Šik
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.05.2010
Datum zadání: 11.05.2010
Datum a čas obhajoby: 02.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK