Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Úloha zřizovatele při hodnocení a stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi v rámci Libereckého kraje
Název práce v češtině: Úloha zřizovatele při hodnocení a stanovení platu ředitelů škol
a školských zařízení zřizovaných obcemi v rámci Libereckého kraje
Název v anglickém jazyce: Founder´s Role in Evaluating and Determining Salaries
of Headmasters of Schools and Education Establishments
Founded by Municipalities within the Liberec District
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Václav Mach
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.05.2010
Datum zadání: 11.05.2010
Datum a čas obhajoby: 31.05.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: RNDr. Jana Hrkalová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK