Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Population Development of Kazakhstan: Geographic, Economic and Geopolitical aspects
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Population Development of Kazakhstan: Geographic, Economic
and Geopolitical aspects
Klíčová slova: Geopolitics, Kazakhstan, Population development, Migration
Klíčová slova anglicky: Geopolitics, Kazakhstan, Population development, Migration
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Zdeněk Pavlík, CSc., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.05.2010
Datum zadání: 11.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2010
Oponenti: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK