Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Česká národní banka, její postavení a činnost
Název práce v češtině: Česká národní banka, její postavení a činnost
Název v anglickém jazyce: The Czech National Bank, its legal status and scope of activities
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.03.2010
Datum zadání: 31.03.2010
Datum a čas obhajoby: 19.05.2010 10:00
Místo konání obhajoby: 322
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:31.03.2010
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2010
Oponenti: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK