Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spotřební daně z lihu, piva, vína a meziproduktů v komunitárním právu
Název práce v češtině: Spotřební daně z lihu, piva, vína a meziproduktů v komunitárním právu
Název v anglickém jazyce: Excise taxes on alcohol, beer, wine and semiproducts under Community law
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.05.2009
Datum zadání: 11.05.2009
Datum a čas obhajoby: 19.05.2010 10:00
Místo konání obhajoby: 322
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2010
Oponenti: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK