Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chronická obstrukční plicní nemoc a kondice dolních končetin
Název práce v češtině: Chronická obstrukční plicní nemoc a kondice dolních končetin
Název v anglickém jazyce: Chronic obstructive pulmonary disease and condition of lower limb
Klíčová slova: CHOPN, svalová dysfunkce, rehabilitační programy
Klíčová slova anglicky: COPD, muscle dysfunction, rehabilitation programs
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2010
Datum zadání: 07.05.2010
Datum a čas obhajoby: 20.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2010
Oponenti: prof. MUDr. Miloš Máček, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK