Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv funkce Lokomatu na kardiovaskulární systém u pacientů s míšní lézí
Název práce v češtině: Vliv funkce Lokomatu na kardiovaskulární systém u pacientů s míšní lézí
Název v anglickém jazyce: Influence of Lokomat on the cardiovascular system in patients with spinal cord lesions
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bronislav Schreier
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2010
Datum zadání: 07.05.2010
Datum a čas obhajoby: 21.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:21.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2010
Oponenti: Mgr. Šárka Špaňhelová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK