Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poruchy disku temporomandibulárního kloubu
Název práce v češtině: Poruchy disku temporomandibulárního kloubu
Název v anglickém jazyce: Disorders of temporomandibular joint disc
Klíčová slova: temporomandibulární poruchy, intraartikulární poruchy, dislokace disku, fyzioterapie
Klíčová slova anglicky: temporomandibular disorders, internal derangement, disc dislocation, physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2010
Datum zadání: 07.05.2010
Datum a čas obhajoby: 21.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:21.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2010
Oponenti: Mgr. Júlia Demeková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK