Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Český punk v dnešní Praze
Název práce v češtině: Český punk v dnešní Praze
Název v anglickém jazyce: Czech Punk in Contemporary Prague
Klíčová slova: punk, Praha
Klíčová slova anglicky: punk, Prague
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2010
Datum zadání: 07.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK