Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace vybraných snowparků v ČR
Název práce v češtině: Komparace vybraných snowparků v ČR
Název v anglickém jazyce: The comparison of selected snowparks in the Czech republic
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2009
Datum zadání: 07.05.2009
Datum a čas obhajoby: 10.05.2010 10:00
Místo konání obhajoby: seminární místnost katedry SP
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2010
Oponenti: Mgr. Klára Suchanová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK