Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Novotvorba a regenerace kostní tkáně s použitím kmenových buněk
Název práce v češtině: Novotvorba a regenerace kostní tkáně s použitím kmenových buněk
Název v anglickém jazyce: New bone production and regeneration using stem cells
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00770)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.02.2009
Datum zadání: 25.02.2009
Datum a čas obhajoby: 21.09.2015 12:30
Místo konání obhajoby: posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK, Apolinářská 18, 128 00 Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2015
Oponenti: doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.
  prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK