Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Imunologická a epigenetická modulace genové exprese leukemických buněčných linií
Název práce v češtině: Imunologická a epigenetická modulace genové exprese leukemických buněčných linií
Název v anglickém jazyce: Immunologic and epigenic modulation of gene
expression of human leukemia cell lines
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT (11-00191)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Stöckbauer, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.02.2009
Datum zadání: 27.02.2009
Datum a čas obhajoby: 23.06.2011 09:00
Místo konání obhajoby: Mikrobiologický ústav AV ČR
Datum odevzdání elektronické podoby:23.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
  RNDr. Jiří Škvor, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK