Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam lidských papillomavirů v etiologii a prognóze dlaždicobuněčných karcinomů orofaryngu
Název práce v češtině: Význam lidských papillomavirů v etiologii a prognóze
dlaždicobuněčných karcinomů orofaryngu
Název v anglickém jazyce: The role of human papillomavirus in the etiology and prognosis of squamous cell carcinoma of the oropharynx
Klíčová slova: lidské papillomaviry, tonzilární karcinomy, protilátky, prognóza
Klíčová slova anglicky: human papillomaviruses, tonsillar cancer, antibodies, prognosis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol (11-00730)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.02.2009
Datum zadání: 17.02.2009
Datum a čas obhajoby: 21.09.2011 14:30
Místo konání obhajoby: Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2011
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
  prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
 
 
Konzultanti: RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK