Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hlasem ovládaný elektronický zubní kříž
Název práce v češtině: Hlasem ovládaný elektronický zubní kříž
Název v anglickém jazyce: Voice controled electronic health record in dentistry
Klíčová slova: Elektronická zdravotnická dokumentace, ukládání strukturovaných dat, stomatologie, hlasové rozpoznáváníí, text-to-speech, poruchy temporomandibulárního kloubu.
Klíčová slova anglicky: Electronic health record, structured data record, dentistry, voice recognition, text-to-speech, temporomandibular joint disorders.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: 2. lékařská fakulta UK (11-00012)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2011
Datum zadání: 06.11.2011
Datum a čas obhajoby: 24.01.2012 10:30
Místo konání obhajoby: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
Datum odevzdání elektronické podoby:08.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2012
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: Ing. Petr Hanzlíček
  prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK