Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Úspěšnost studia z pohledu moderních metod analýzy dat
Název práce v češtině: Úspěšnost studia z pohledu moderních metod analýzy dat
Název v anglickém jazyce: Study success in view of modern daat analyzing method
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.03.2009
Datum zadání: 26.03.2009
Datum a čas obhajoby: 31.07.2012 10:00
Místo konání obhajoby: Děkanát 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 31.07.2012
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
  prof. RNDr. Ladislav Dušek, Dr., Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK