Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Toxicovigillance nehod s chemickými přípravky v domácnostech ČR
Název práce v češtině: Toxicovigillance nehod s chemickými přípravky v domácnostech ČR
Název v anglickém jazyce: Toxicovigilance of accidents with household chemical products in the Czech Republic.
Klíčová slova: čisticí prostředky, nehody, kyseliny, hydroxidy, etikety, výstražné symboly
Klíčová slova anglicky: cleaning products, accidents, acids, hydroxides, labels, warming symbols
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00560)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2009
Datum zadání: 06.01.2009
Datum a čas obhajoby: 26.03.2015 00:00
Místo konání obhajoby: Děkanát 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10
Datum odevzdání elektronické podoby:16.10.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.03.2015
Oponenti: doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc.
  prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK