Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současné možnosti použití centrifugálního čerpadla v kardiochirurgii
Název práce v češtině: Současné možnosti použití centrifugálního čerpadla v kardiochirurgii
Název v anglickém jazyce: Current Possibilities in Use of a Centrifugal Pump in the Cardiac Sugery
Klíčová slova: Rotační válečkové čerpadlo, centrifugální čerpadlo, endarterektomie plicních tepen, mimotělní membránová oxygenace, systémová zánětlivá odpověď
Klíčová slova anglicky: Roller pump, centrifugal pump, pulmonary endarterectomy, extracorporeal membrane oxygenation, systemic inflammatory response
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN (11-00690)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2009
Datum zadání: 08.01.2009
Datum a čas obhajoby: 20.06.2016 13:30
Místo konání obhajoby: posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK, Apolinářská 18, 128 00 Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2016
Oponenti: prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D.
  prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK