Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv kvality artikulačních UHMWPE vložek na životnost kloubních náhrad
Název práce v češtině: Vliv kvality artikulačních UHMWPE vložek na životnost kloubních náhrad
Název v anglickém jazyce: The influence of the quality of articulation UHMWPE inserts on the lifetime of joint replacements
Klíčová slova: UHMWPE; oxidace; životnost; infračervená spektroskopie; kloubní náhrada
Klíčová slova anglicky: UHMWPE; oxidation; lifespan; infrared spectroscopy; joint replacement
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol (11-00710)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. David Pokorný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2009
Datum zadání: 08.01.2009
Datum a čas obhajoby: 04.04.2016 12:30
Místo konání obhajoby: posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK, Apolinářská 18, 128 00 Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:02.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.04.2016
Oponenti: prof. MUDr. Karel Koudela, CSc.
  prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK