Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kardiovaskulární onemocnění a kouření. Léčba závislosti na tabáku a kardiovaskulární riziko
Název práce v češtině: Kardiovaskulární onemocnění a kouření. Léčba závislosti na tabáku a kardiovaskulární riziko
Název v anglickém jazyce: Cardiovascular disease and smoking. Treatment of tobacco dependence and cardiovascular risk
Klíčová slova: kardiovaskulární onemocnění; rizikové faktory; nikotinová závislost; odvykání kouření; určení rizika; časná intervence
Klíčová slova anglicky: cardiovascular disease; risk factors; nicotine dependence; smoking cessation; risk assessment; early medical intervention
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN (11-00200)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2013
Datum zadání: 14.01.2013
Datum a čas obhajoby: 27.03.2013 14:15
Místo konání obhajoby: Děkanát 3. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:23.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.03.2013
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: MUDr. Alena Šteflová, Ph.D.
  prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK