Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antibiotická profylaxe u ošetření rozsáhlých porodních poranění
Název práce v češtině: Antibiotická profylaxe u ošetření rozsáhlých porodních poranění
Název v anglickém jazyce: Antibiotic prophylaxis of extensive obstetric perineal injuries repair
Klíčová slova: porodní poranění, poranění análního svěrače, antibiotická profylaxe, nozokomiální nákaza, anální inkontinence, kvalita života
Klíčová slova anglicky: perineal trauma, obstetric anal sphincter injury, antibiotic prophylaxis, anal incontinence, quality of life
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gynekologická-porodnická klinika 1. LF UK a FNB (11-00437)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.09.2008
Datum zadání: 19.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.06.2014
Datum a čas obhajoby: 25.09.2014 11:15
Místo konání obhajoby: Děkanát 3. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2014
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
  prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK