Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Z Andalusie do New Yorku: Evoluce Lorcovy poezie
Název práce v češtině: Z Andalusie do New Yorku: Evoluce Lorcovy poezie
Název v anglickém jazyce: From Andalusia to New York: The evolution of Lorca's poetry
Klíčová slova: Federico García Lorca, Lorcova poetika, avantgardní hnutí ve Španělsku, generace 27, španělská literatura 20. století, španělská poezie 20.století
Klíčová slova anglicky: Federico García Lorca, Lorca's poetry, avant-garde movements in Spain, generation 27, Spanish literature, Spanish poetry
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.05.2010
Datum zadání: 30.07.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.09.2012 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Dora Poláková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Alonso, Dámaso, Poetas españoles contemporáneos. Editorial Gredos, Madrid 1988
Díaz-Plaja, Guillermo, Federico García Lorca. Su obra e influencia en la poesía española. Espasa Calpe, Madrid 1980
Eich, Christoph, Federico García Lorca. Poeta de la intensidad, Editorial Gredos, Madrid 1970
Forbelský, Josef, Španělská literatura 20. století. Karolinum, Praha 1999
García Lorca, Federico, Conferencias I. Alianza Editorial, Madrid 1984
García Lorca, Federico, Conferencias II. Alianza Editorial, Madrid 1984
García Lorca, Federico, Eseje. Sedm přednášek a jedna imprese. Triton, Praha 2009
García Lorca, Federico, Libro de poemas. Úvod: Mario Harnández. Alianza Editorial, Madrid 2004
García Lorca, Federico, Písně na andaluskou notu. Mladá fronta, Praha 1961
García Lorca, Federico, Poema del cante jondo, Romancero gitano. Cátedra, Madrid 1998
García Lorca, Federico, Poeta en Nueva York. Cátedra, Madrid 1990
García Lorca, Federico, Primeras canciones, Alianza Editorial, Madrid 1981
García Lorca, Federico, Romancero gitano / Cikánské romance. Triton, Praha 2007
García Lorca, Francisco, Federico y su mundo. Alianza Editorial, Madrid 1998
Gibson, Ian, Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca. DeBolsillo, Barcelona 2006
Guillén, Jorge, Lenguaje y poesía. Alianza Editorial, Madrid 1992
Jiménez, José Olivio, Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea 1914-1987. Alianza Editorial, Madrid 2008
Pedraza Jiménez, Felipe B., Rodríguez Cáceres, Milagros, Manual de literatura española XI. Novecentismo y vanguardia: Líricos. Cénlit ediciones, Pamplona 2004
Ramoneda, Arturo, Antología poética de la generación del 27. Editorial Castalia, Madrid 1990
Rico, Francisco, Historia y crítica de la literatura española. Víctor G. De la Concha, Época contemporánea: 1914-1939. Editorial Crítica, Barcelona 1984
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK