Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Další vzdělávání a kariérní růst
Název práce v češtině: Další vzdělávání a kariérní růst
Název v anglickém jazyce: Further Education and Career Frame
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.05.2010
Datum zadání: 04.05.2010
Datum a čas obhajoby: 02.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jaromír Hladký
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK