Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Integrace zdravotně postiženého dítěte do jednotřídní mateřské školy
Název práce v češtině: Integrace zdravotně postiženého dítěte do jednotřídní mateřské školy
Název v anglickém jazyce: Integration of a Handicapped Child into One-class Kindergarten
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Milena Peteříková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.05.2010
Datum zadání: 04.05.2010
Datum a čas obhajoby: 01.06.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Lenka Proschková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK