Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Comet line
Název práce v češtině: Comet line
Název v anglickém jazyce: The Comet Line
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 16.06.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2010
Oponenti: doc. Michel Perottino, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK