Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Using algebra in geometry
Název práce v češtině: Využití algebry v geometrii
Název v anglickém jazyce: Using algebra in geometry
Klíčová slova: Homologická nevnořitelnost, věty Hellyho typu, Kühnelova domněnka o nevnořitelnosti do variet
Klíčová slova anglicky: Homological non-embeddability, Helly Type Theorems, Kühnel's conjecture of non-embeddability of skeleta of simplices into manifolds
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.12.2010
Datum zadání: 09.12.2010
Datum a čas obhajoby: 03.11.2015 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:16.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.11.2015
Oponenti: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D.
  Prof. Pavle Blagojevic
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK