Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Korupce a občanská společnost
Název práce v češtině: Korupce a občanská společnost
Název v anglickém jazyce: Corruption and Civic Society
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Inna Čábelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2010
Datum zadání: 03.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2010
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK