Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Banach-Tarského paradox
Název práce v češtině: Banach-Tarského paradox
Název v anglickém jazyce: Banach-Tarski paradox
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2010
Datum zadání: 05.10.2010
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Porozumět a sepsat základní verzi Banach-Tarského paradoxu, případně se seznámit se souvisejícími pojmy a problémy.
Seznam odborné literatury
S. Wagon: The Banach-Tarski paradox, Cambridge University Press, 1985.
Předběžná náplň práce
Další informace jsou k dispozici na adrese http://www.karlin.mff.cuni.cz/~zeleny/mff/Bakalarka_Banach_Tarskeho_paradox.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK