Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konformní zobrazení a Laplaceova rovnice
Název práce v češtině: Konformní zobrazení a Laplaceova rovnice
Název v anglickém jazyce: Conformal mappings and Laplace equation
Klíčová slova: Konformní zobrazení, Laplaceova rovnice v R^2
Klíčová slova anglicky: Conformal mapping, Laplace equation in R^2
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2018
Datum zadání: 07.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.05.2018
Datum a čas obhajoby: 20.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2018
Oponenti: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Jde o téma předpokládající základní znalosti z teorie funkcí komplexní proměnné, které však lze jednoduše doplnit. Téma se zabývá zobrazováním dvourozměrných oblastí v R^2 na jednodušší oblasti (kruh, mezikruží, horní polorovina), případně aplikacemi na řešení některých parciálních diferenciálních rovnic na oblastech v R^2 (není potřeba znát teorii PDR kromě pojmu klasického řešení). Zajímavou otázkou je studium chování na hranici uvažovaných oblastí.
Seznam odborné literatury
Cihak, P. et al: Matematicka analyza pro fyziky V. Matfyzpress, Praha, 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK