Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Otcové na rodičovské dovolené v České republice
Název práce v češtině: Otcové na rodičovské dovolené v České republice
Název v anglickém jazyce: The fathers on parental leave in the Czech Republic
Klíčová slova: rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek, femininita, maskulinita, otcovství, mateřství, trh práce
Klíčová slova anglicky: parental leave, parental allowance, femininity, masculinity, paternity, maternity, labour market
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2010
Datum zadání: 30.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: PhDr. Hana Maříková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá situací otců na rodičovské dovolené v České republice. Cílem práce je zjistit, proč je u nás dosud tak malé procento otců na rodičovské dovolené (např. ve srovnání s jinými státy EU). S tím souvisí i otázka motivace otců a důvody, které je vedou k rozhodnutí zůstat se svým potomkem na rodičovské dovolené. Na teoretickou část práce, ve které jsou definovány základní koncepty a popsána současná situace v ČR, navazuje kvalitativní výzkum. Výzkumnou metodou jsou rozhovory s muži, kteří na rodičovské dovolené pobývali, pobývají, příp. se na ni chystají.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK