Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Study of jets in p+p and Pb+Pb collisions at LHC
Název práce v češtině: Studium srážek protonů a těžkých iontů na LHC
Název v anglickém jazyce: Study of jets in p+p and Pb+Pb collisions at LHC
Klíčová slova: Srážky těžkých iontů, ATLAS, jet, potlačení jetů
Klíčová slova anglicky: Heavy ion collisions, ATLAS, jet, jet quenching
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Datum a čas obhajoby: 22.01.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:08.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2015
Oponenti: doc. RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D.
  doc. Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK