Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mathematical modeling of blood coagulation process
Název práce v češtině: Matematické modelování procesu koagulace krve
Název v anglickém jazyce: Mathematical modeling of blood coagulation process
Klíčová slova: koagulace krve, mechanika biotekutin
Klíčová slova anglicky: blood coagulation, FEM, biofluid mechanics
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2010
Datum zadání: 25.10.2010
Datum a čas obhajoby: 24.09.2019 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:26.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2019
Oponenti: doc. Mgr. Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D.
  Mária Lukáčová Medvídová
 
 
Zásady pro vypracování
Koagulace krve je jedním z důležitých obranných mechanismů proti ztrátě krve při poranění. Celý proces tvoří složitou kaskádu chemických reakcí, které vedou k lokálním změnám v mechanických vlastnostech krve na příklad v místě poškození cévní stěny.

Cílem práce bude vytvoření vhodného matematického popisu těchto jevů, který by byl schopen zachytit fyzilologicky důležité procesy z hlediska proudění krve. Dále zkoumat možnosti matematické analýzy a numerického řešení relevantních počátečních a okrajových úloh. Následně pak zkoumat pomocí numerického řešení vytvořeného modelu vzájemný vliv mechanických procesů deformace a proudění na průběh biochemických procesů a vliv biochemických procesů na mechanické vlastnosti krve.
Seznam odborné literatury
[1] Computational Differential Equations, K. Eriksson, D. Estep, P. Hansbo, C. Johnson, Cambridge University Press 1996
[2] Biomechanics: mechanical properties of living tissues, YC. Fung, Springer 1993
[3] Modeling of biological materials, Francesco Mollica, Luigi Preziosi, K.R. Rajagopal, eds., 2007
[4] A Model for the Formation and Lysis of Blood Clots, M. Anand, K. Rajagopal, K.R. Rajagopal, Pathophysiol Haemost Thromb 2005;34:109?120
[5] A mathematical model to describe the change in the constitutive character of blood due to platelet activation, M. Anand, K. R. Rajagopal, C. R. Mecanique 330 (2002) 557?562
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK