Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Coreference from the Cross-lingual Perspective
Název práce v češtině: Koreference z mezijazykové perspektivy
Název v anglickém jazyce: Coreference from the Cross-lingual Perspective
Klíčová slova: coreference, anaphora, coreference resolution, anaphora resolution, cross-lingual processing, bilingually informed coreference resolution, coreference projection, word alignment
Klíčová slova anglicky: koreference, anafora, rozpoznávání koreference, rozpoznávání anafory, mezijazykové zpracování, rozpoznávání koreference s informací z druhého jazyka, projekce koreference, slovní zarovnání
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.12.2010
Datum zadání: 09.12.2010
Datum a čas obhajoby: 19.09.2018 10:45
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:25.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2018
Oponenti: Manfred Stede
  Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK