Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Constraint satisfaction, graphs and algebras
Název práce v češtině: CSP, grafy a algebry
Název v anglickém jazyce: Constraint satisfaction, graphs and algebras
Klíčová slova: problém splňování omezení, algebra polymorfismů, absorbující podalgebra, konečná šířka, orientovaný strom
Klíčová slova anglicky: constraint satisfaction problem, algebra of polymorphisms, absorbing subuniverse, bounded width, oriented tree
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.10.2010
Datum zadání: 11.10.2010
Datum a čas obhajoby: 22.09.2014 14:30
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:10.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2014
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.
  prof. Andrei Bulatov
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK